Onze werkwijze en methoden

Feldenkrais


Wat is de Feldenkraismethode®?

Bij Feldenkrais leer je door bewuste waarneming van je beweging jezelf op een andere manier te bewegen.
Moshé Feldenkrais (1904-1984), de grondlegger van deze methode gaat ervan uit dat de mens een eenheid is van lichaam en ziel.  Dus dat een verandering in je bewegen, ook een verandering op gang brengt in je voelen en denken.

Hoe beweeg jij?

De mens beweegt de hele dag: als het loopt, een raam zeemt, danst, fietst, stofzuigt, een muziekinstrument bespeelt, achter de computer werkt, ademhaalt, een boek leest of op de bank zit. Het bewegen is door herhaling zo vanzelfsprekend geworden, dat men er nauwelijks meer bij stilstaat hoe men beweegt.
In de loop der tijd ga je met minder variatie bewegen. Dat kan leiden tot allerlei klachten. Veel mensen nemen de daardoor ontstane (bewegings)beperking, pijn, stijfheid, vermoeidheid of ander ongemak voor lief. Dat is de leeftijd wordt dan gezegd.
Maar je kunt ook op een manier leren bewegen die minder energie kost en meer bewegingsvrijheid oplevert.
De Feldenkraislessen bieden daarbij een zeer goede ondersteuning.

Wat kan je verwachten?

De les leidt tot een betere samenwerking van verschillende lichaamsdelen en een duidelijke verandering in de kwaliteit van je bewegen.
Belangrijk in de Feldenkraismethode® is dat je je bewuster, vloeiender, efficiënter, makkelijker, soepeler, met meer ontspanning en minder pijn gaat bewegen. (denk eens aan hoe een kind zich beweegt!)
Als je dit op een meer natuurlijke wijze kunt doen, heeft dat een positief effect op je totale zelfbeeld.

De methode in de praktijk

De Feldenkraismethode® is geen therapie maar een leerproces. Een  Feldenkraisles kan  zowel individueel als in groepsverband gegeven worden.
De Groepsles – “Bewust worden door bewegen” gebeurt meestal  liggend op een mat op de grond, maar soms ook staand of zittend op een stoel. De docent legt  de bewegingen  mondeling duidelijk uit.
De Individuele les –“ Functionele integratie” vindt plaats  op de behandeltafel, zittend op een stoel of staand. De docent geeft hierbij de bewegingen  aan, door U aan te raken met de handen.

Wat neem je mee naar de les?

Naast een gezonde dosis nieuwsgierigheid om iets nieuws te willen leren, een handdoek om op te liggen. (warme) kleding die gemakkelijk zit en een paar sokken.

Voor wie is deze methode geschikt?

Voor iedereen tussen de 0 en 110 jaar.
Voor hen die nieuwsgierig zijn naar de manier waarop ze bewegen en functioneren.
Voor ouderen die moeilijk kunnen zitten, beter in een auto of bed willen stappen en graag soepeler de trap op lopen.
Voor hen die lichamelijke ongemakken ervaren, zoals pijn, stijfheid, gewrichtsklachten of  problemen hebben met ademhaling.
Voor mensen met een chronische ziekte die veel pijn veroorzaakt.
Voor sporters, musici en dansers die blessures willen voorkomen en zoeken naar een betere coördinatie.
Kortom voor een ieder die beter wil leren bewegen, voelen en functioneren.

Wil je nog meer weten?

Klik dan hier voor een artikel over Feldenkrais