Onze werkwijze en methoden

Onze werkwijze

Wij nemen bij het eerste bezoek rustig de tijd om de klachten te inventariseren, door een vraaggesprek en eventueel een onderzoek.

Bij de manuele therapie en handtherapie krijg je vaak de eerste keer ook al kort een behandeling. 

Bij de bekkenfysiotherapie wordt je doorgaans pas de tweede keer onderzocht en behandelt. Wel krijg je de eerste behandeling meestal een voorbereidende oefening mee.

Voor alle specialisaties geldt dat je over het algemeen wel thuis oefeningen moet doen. In het begin vindt de behandeling meestal wekelijks plaats, daarna zit er vaak meer tijd tussen en kan je veel zelf thuis doen.

 

Aanmelding
Je kunt je rechtstreeks bij ons aanmelden. Je hebt niet altijd een verwijzing van huisarts of specialist meer nodig. In het geval van een ongeluk of val als oorzaak van de klachten hebben wij wel een verwijzing nodig. Verder stelt de zorgverzekeraar altijd een verwijzing verplicht bij een huisbezoek of een ´chronische diagnose. Soms vraagt de zorgverzekeraar aan jou voor vergoeding om een verwijzing.

Bovendien kan je voor een diagnostisch onderzoek of een "second opinion" bij ons terecht. Wij brengen dan aan de verwijzend arts verslag uit van de verrichtingen en resultaten. Kom je zonder verwijzing, dan zullen wij je vragen of wij jouw huisarts of specialist verslag mogen doen van het bezoek.

 

Waarom wij geen contracten hebben met zorgverzekeraars
Wij geloven in goede, doelgerichte, persoonlijke zorg. De meeste zorgverzekeraars zetten financieel gewin boven goede zorg. Iets wat botst met onze idealen. Contracten met zorgverzekeraars dwingen ons tot onnodige administratieve handelingen en protocollen. Dit kost veel tijd, die wij liever steken in het behandelen van onze cliënt. Verder geloven wij dat wij met onze ervaring, kennis en kunde betere keuzes over de behandeling kunnen maken dan een administratieve medewerker van een zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars zien richtlijnen en protocollen als een behandelrecept voor iedereen. Wij zien richtlijnen en protocollen als een mogelijk hulpmiddel, checklist of leidraad en kijken meer naar het unieke individu. 

 

Wat betekent dit?
Na de behandeling reken je direct af. De rekening stuur je naar de zorgverzekeraar die, afhankelijk van jouw verzekeringspolis, 70 tot 100 % vergoedt. Zo houden we het papierwerk bij de administratieve medewerker van de zorgverzekeraar en het behandelplan bij ons.